Město Dačice

    První písemná zmínka o Dačicích pochází z roku 1183 a byla zaznamenána při příležtosti vysvěcení kostela sv. Vavřince. Tato písemná zmínka dokládá i skutečnost, že v Dačicích existovala již v té době významná obchodní křižovatka, která spojovala Znojemsko, Jihlavsko, jižní Čechy a Rakousko.

    Zhruba o 200 let později, v roce 1377, obdržela tehdejší osada na Dyji městská práva a z Dačic se stalo město. Nejvýznamnějšího rozkvětu dosáhly Dačice až ve století následujícím, tedy v patnáctém, a to za majitelů Krajířů z Krajku. Z Dačic udělali své sídlo a to vedlo k jejich rychlému rozvoji. V tomto období bylo gotické město přestaveno do renesanční podoby, dále byl vybudován Starý zámek (dnes v něm sídlí část městského úřadu) a Nový zámek, který je dnes v péči Národního památkového ústavu a nabízí veřejnosti prohlídkovou trasu s reprezentačními sály a obytnými místnostmi včetně knihovny, ktreá byla vyrobena v místní truhlářské dílně. Dále byla postavena i renesanční věž kostela svatého Vavřince.

    Významné bylo ze stavitelského pohledu i baroko, kdy byl postaven například Františkánský klášter. Ovšem rozvoj města byl zastaven koncem 17. století morem a rozsáhlým požárem, který zničil renesanční tvář města.

    V devatenáctém století patřilo dačické panství Dalbergům, což byl nejvýznamnější šlechtický rod, který na Dačicích pobýval. Za jejich panství daly Dačice o sobě vědět nejvíce. V roce 1843 vyrobil Jakub Kryštof Rad historicky první kostku cukru na světě a celý svět dostal dnes tak běžnou věc. Památník kostky cukru se náchází na zeleném plácku vedle naší restaurace.

    S nově vznikající státní správou v tehdejším Rakousko-Uhersku byly v Dačicích zřízeny i některé okresní úřady, které Dačicím přidaly na jejich významnosti. Dačice se tak staly okresním městem, kterým zůstaly až do roku 1960, kdy byl okres zrušen a Dačice tak přešly pod Jindřichův Hradec.

    V současnosti patří Dačice do Jihočeského kraje a v celkem 11 městských částech zde bydlí okolo osmi tisíc obyvatel.

erb města Dačice